Proč se maximální povolené rychlosti stále zvyšují?

Jednou z věcí, na které mnoho řidičů nejčastěji nadává, je hodnota maximální povolené rychlosti. Ta označuje nejvyšší rychlost, kterou můžete po daném úseku jet. Mění se podle typu silnice a také podle toho, zda projíždíte obcí či volnou krajinou.

 

Obvykle je stanovována tak, aby na jednu stranu umožnila plynulou jízdu, avšak na straně druhé, aby v případě, že se před ním znenadání vynoří překážka stihl řidič včas zabrzdit a vyhnout se srážce. Je jasné, že v mnoha případech jde o kompromis, často k nelibosti řidičů. Není tedy divu, že rychlá jízda je jeden z nejčastějších dopravních přestupků.

dálnice - silnice s nejvyšší povolenou rychlostí

 

Co si však mnoho lidí neuvědomuje je fakt, že se hodnoty maximální povolené rychlosti neustále zvyšují, a to nejen na dálnicích. Jen málokdo to ví, avšak když se objevily první automobily a byly vydány první silniční zákony, které se jich týkaly, byly tyto hodnoty mnohem nižší než dnes. Popravdě řečeno, v dnešní době by je dodržoval skutečně jen málokdo. Například mimo obec jste nesměli jet rychleji než 45 km/h, zatímco v obci to bylo pouhých 15 km/h.

 

Od té doby se samozřejmě mnoho změnilo. Avšak můžeme se ptát, proč byly tyto limity zvýšeny. Není to ohrožení bezpečnosti? Z části samozřejmě je, avšak jsou pro to důvody. Jedním z nich je samozřejmě fakt, že se vyrábí automobily se stále silnějšími motory, které dokáží vyvinout vyšší rychlost. Díky tomu mnoha řidičům připadá onen limit příliš nízký.

 

srážka dvou automobilů

 

Tím hlavním důvodem je však to, že se zmodernizovalo i řízení. Dnešní automobily dokáží na pokyn řidiče mnohem rychleji než původní staré modely. To samozřejmě umožňuje řidiči rychleji reagovat, a tak se vyhnout kolizi i při vyšší rychlosti. Díky tomu bylo možné původní rychlostní limity podstatně zvýšit.

 

Je velmi pravděpodobné, že s postupujícím vývojem automobilů bude pokračovat i tento trend. Měli bychom však mít vždy na paměti, že naše bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků provozu by ěla být na prvním místě.