Obrábění má svá omezení

Strojírenská výroba to je především obrábění oceli. Soustružením umíme vyrábět rotační plochy, frézováním čin hoblováním rovné plochy a vrtačkou zhotovíme díry. Tohle je takové základní rozlišení a možnosti běžných základních obráběcích strojů. Pokud chceme obráběné plochy s vyšší kvalitou povrchu, můžeme použít další obráběcí stroje, ale stále jsme u rotačních nebo rovných ploch.

fréza

Pokud potřebujeme zhotovit tvarově složitý výrobek, přicházejí na řadu obráběcí centra, většinou CNC stroje, které jsou polo nebo plně automatizované, které si se složitým tvarem poradí pomocí speciálních nástrojů jako je třeba tvarová fréza. Tvarovou frézou můžeme obrobit kuželový otvor, drážku tvaru rybiny, nebo T drážky. Tvarových fréz je skutečně spousta a máte-li obrobek specifických tvarů, je někdy potřeba nechat si vyrobit tvarovou frézu na zakázku.

Někdy jsou ovšem obrobky tak složité, že se vyrobit obráběním nedají, a tak přijde na řadu odlévání. Odlitek je finančně náročnější, protože je potřeba prvně zhotovit model, poté formu a surový odlitek je většinou ještě potřeba očistit a doobrobit do požadované přesnosti. Když konstruktér vymýšlí nový stroj, nové zařízení, musí dbát na to, aby jednotlivé součástky byly vyrobitelné. Někdy je to skutečně zapeklité, a právě spousta odlitků by konečnou cenu stroje značně navýšila, což by mohlo stroj udělat neprodejným, což určitě výrobce nechce.

fréza

Šikovný soustružník umí vysoustružit i kuličku, jednoznačně přesněji ji vyrobí CNC obráběcí stroj, ale pokud jich budete vyrábět tisíc denně, určitě zvolíte odlitek. Vždy je třeba brát v potaz všechny náklady, včetně časů, za který kulička vznikne. Odlitek bude jednoznačně nejrychlejší a s vysokým počtem kuliček i nejméně nákladný, protože nevznikne žádný odpad. Faktorů je hodně a musíte zvolit tu správnou metodu výroby.